Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluva o poskytovaní služieb č. 2 – opatr./2015-SP
3944
20,00 € MUDr. Kuštár Juraj Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Február 2024
Zmluva o nájme urnového miesta
3943
40,00 € Stanislav Bolemant Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3942
110,00 € Eva Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3941
45,00 € Mario Hrivnák Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3940
50,57 € Katarína Bystrá Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3939
16,31 € Peter Urblik Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3938
45,00 € Irena Mináriková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3937
33,25 € Styevkóová Magdaléna Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluva o dielo
3932
3 302,65 € Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Február 2024
Príkazná zmluva
3935
70,00 € Mgr. Silvia Gregor Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Február 2024
Príkazná zmluva
3934
130,00 € Bc. Vanesa Hagyungová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Február 2024
Príkazná zmluva
3936
80,00 € Mgr. art. Marek Lupták Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
3933
0,00 € Západoslovesnká distribučná, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. Február 2024
Rámcová zmluva č. 002/2024
3931
0,00 € OVD-ovocinárske družstvo Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/000067-322
3930
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
3929
135,00 € František Sršeň Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3928
6,65 € Anna Vicianová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3927
45,00 € Zuzana Petrezsélová, Mgr Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3926
45,00 € Erik Gyürki Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3925
12,00 € Anna Dudásová Mesto Šahy, Hl. námestie 1