Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o nájme urnového miesta
4190
120,00 € Peter Gyenes Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme urnového miesta
4191
40,00 € Zora Šuchterová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024 7/2024 – školstvo
4192
0,00 € 27. skautský zbor „Szent Imre“, Šahy -27.sz. Szent Imre Cserkészcsapat, Ipolyság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
4193
9 552,00 € Ing. Vojtech Hammersmidt Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
4194
0,00 € J&M ALFYTOUR, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4178
110,00 € Barnabás Baráti Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4179
6,65 € Breza Csomó Eszter Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4180
12,00 € Breza Csomó Eszter Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4181
30,00 € Ján Sógel Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4182
12,00 € Erika Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4183
12,00 € Erika Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4184
40,00 € Jarmila Kernová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4185
30,00 € Mária Števčatová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4186
30,00 € Hana Molnárová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4187
30,00 € Jaroslava Mišiaková,Mgr. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4188
45,00 € Monika Selmecziová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4189
40,00 € Zora Šuchterová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4176
45,00 € Agnesa Krajcárová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4177
12,00 € Štefan Capák Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4175
45,00 € Katarína Cholvádová Mesto Šahy, Hl. námestie 1