Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Z m l u v a č. 2 7 /20 2 3
3776
2 800,00 € Divadlo Thália Színház, 040 01 Košice, Timonova 3 Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. November 2023
Príkazná zmluva
3775
1 275,00 € Hengerič Robert Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. November 2023
Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3774
0,00 € 27. skautský zbor „Szent Imre“, Šahy -27.sz. Szent Imre Cserkészcsapat, Ipolyság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3772
30,00 € Mária Zagyiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3773
4 166,52 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3771
30,00 € Margita Mihalovicsová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3770
30,00 € Ján Juhász Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3769
6,65 € Mária Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3768
12,00 € Helena Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3760
6,65 € Gabriel Mészáros,Mgr. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3761
12,00 € Anna Mészárosová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3762
6,65 € Anna Mészárosová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3763
30,00 € Emma Tuhárska Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3764
45,00 € Mária Jaďuďová, Ing. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3765
12,00 € Aneta Tamásová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3766
6,65 € Aneta Tamásová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3767
12,00 € Silvia Hludíková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3759
12,00 € Gabriel Mészáros,Mgr. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3758
12,00 € Gabriel Mészáros,Mgr. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. November 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej Zmluve číslo: 01/MESTO-EB/2022
3756
0,00 € ENERGO – BYTOS s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1