Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4069
2 000,00 € 27.skautský zbor „Szent Imre“, Šahy – 27.sz. Szent Imre cserkészcsapat, Ipolyság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4068
800,00 € Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Šahy - Ipolyság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4059
30,00 € Eliška Dobiašová , Ing. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4058
33,78 € Ernest Sýkora Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4057
24,00 € Jozef Turčan Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4056
600,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka 22, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4055
1 450,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka 22, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4042
22,83 € Zuzana Forgáčová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4043
30,00 € Irena Kišová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4044
22,43 € Agata Stawínska Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4045
33,25 € Ida Hlúgyiková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4046
45,00 € Jozef Miško Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o dielo
4047
34 860,00 € Ving s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4054
33,58 € MUDr. Veronika Bencová, PhD. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4053
30,00 € MUDr. Veronika Bencová, PhD. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4052
12,18 € MUDr. Veronika Bencová, PhD. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4051
21,90 € MUDr. Veronika Bencová, PhD. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4050
30,00 € MUDr. Veronika Bencová, PhD. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4049
30,00 € Ján Hero , Ing. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4048
30,00 € Ján Hero , Ing. Mesto Šahy, Hl. námestie 1