Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3867
45,00 € Ildikó Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3866
40,00 € Katarína Pataiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3865
24,00 € Valéria Šilleová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
DOHODA o UKONČENÍ Zmluvy o dielo č. OVŽPaRR2-20/2023
3870
0,00 € D.M.V. s.r.o., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
DOHODA o UKONČENÍ Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb
3871
0,00 € CNS EuroGrants, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3875
0,00 € Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2023 zo dňa 28.11.2023
3879
0,00 € Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Poistná zmluva č. 4419016791
3877
303,07 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
ZMLUVA č. 1/2023/OSaO-42/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
3876
972,96 € SOCIÁLNE SLUŽBY VRBA n.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Poistná zmluva č. 4419016792
3878
316,93 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
3861
6 646,80 € MARO, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1639/2023/UZ
3864
153 171,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1638/2023/UZ
3863
194 295,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1631/2023/UZ
3862
120 502,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3855
30,00 € Alžbeta Szógelová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3856
6,65 € František Gucký Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3857
12,00 € František Gucký Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3858
45,00 € Ildikó Somsiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3859
30,00 € Ján Sógel Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3860
6,65 € František Gucký Mesto Šahy, Hl. námestie 1