Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1631/2023/UZ
3862
120 502,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3855
30,00 € Alžbeta Szógelová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3856
6,65 € František Gucký Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3857
12,00 € František Gucký Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3858
45,00 € Ildikó Somsiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3859
30,00 € Ján Sógel Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3860
6,65 € František Gucký Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. December 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
3853
0,00 € Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. December 2023
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. OVŽPaRR2-21/2023
3854
0,00 € Ing. Ján Urblík Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu
3847
596,00 € HOLLMEX, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. December 2023
Príkazná zmluva
3848
50,00 € Dominik Naszvady Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. December 2023
Príkazná zmluva
3849
50,00 € Jozef Krištof Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. December 2023
Zmluva o zverení majetku mesta do správy
3850
12 103,64 € Základná škola Janka Kráľa Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. December 2023
Zmluva o zverení majetku mesta do správy
3851
81 593,14 € Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM – Pongrácz Lajos Alapiskola Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. December 2023
DODATOK č. 1
3844
0,00 € Štefan Urbán Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3843
45,00 € Balog Štefan Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3842
12,00 € Terezia Hudáková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
3841
150,00 € Lucia Kádašiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. December 2023
Poistná zmluva
3846
684,26 € Komunálna poisťovňa, a.s Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. December 2023
Poistná zmluva
3845
300,75 € Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Mesto Šahy, Hl. námestie 1