Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3797
12,00 € Katarína Turányiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3798
12,00 € Monika Schmidtová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3799
12,00 € Ľudovít Schmidt Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3800
12,00 € Ľudovít Schmidt Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3801
45,00 € Eva Príbusová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3792
12,00 € Magdaléna Čengelová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3793
6,65 € Magdaléna Čengelová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3794
12,00 € Atila Sabo Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3786
30,00 € Alena Šťastná Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3787
12,00 € Vendelín Šnírer Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3788
12,00 € Klára Dúlóová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3789
6,65 € Klára Dúlóová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3790
12,00 € Klára Dúlóová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3791
12,00 € Jozef Dúló Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3785
117,00 € Mária Urbliková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3784
90,00 € Nájom pozemku Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. November 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
3783
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. November 2023
Príkazná zmluva
3781
0,00 € Zoltán Szabó Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. November 2023
Príkazná zmluva
3780
200,00 € Dr. Hála József György Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. November 2023
Príkazná zmluva
3779
1 200,00 € zmena Zmluvy o poskytnutí Príspevku uzatvorenej medzi MAS Mesto Šahy, Hl. námestie 1