Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3898
164 590,03 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3899
30,00 € Zuzana Šranková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3900
45,00 € Zuzana Šranková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3901
6,65 € Anna Vaneková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3902
90,00 € Viliam Baltazár Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/125
3896
150 094,11 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
10. Január 2024
DODATOK k Zmluve o výpožičke č. 2005/17
3895
0,00 € SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2021-68/CGZ3 zo dňa 28.02.2023
3894
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. December 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
3893
79 592,00 € Brantner Gemer s.r.o Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
DOHODA o UKONČENÍ Zmluvy o dielo č. OVŽPaRR2-19/2023
3884
0,00 € Marian Bojtoš AMES Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3890
12,00 € Magdaléna Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3889
6,65 € Magdaléna Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3891
12,00 € Edita Buríková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3888
6,65 € Magdaléna Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3887
6,65 € Magdaléna Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3886
6,65 € Magdaléna Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3885
6,65 € Magdaléna Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
Poistná zmluva
3892
1 671,48 € Generali Poisťovňa Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. December 2023
Poistná zmluva
3883
123,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. December 2023
Poistná zmluva
3882
509,64 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1