Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2966-2023-faza3
189,75 € Monika Lešková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2971-2023-faza3
3 752,69 € Pavol Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2972-2023-faza3
7 030,46 € Pavol Hudák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2973-2023-faza3
3 795,08 € Pavol Vyrostko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2974-2023-faza3
312,72 € Peter Eliaš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2980-2023-faza3
4 502,61 € Rudolf Eliaš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2979-2023-faza3
6 671,38 € Regina Bakšiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2975-2023-faza3
6 814,55 € Peter Jakab Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2982-2023-faza3
6 924,48 € Ing. Slavomír Arvai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2985-2023-faza3
1 621,18 € Stanislav Jakab Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2986-2023-faza3
3 795,08 € Stanislav Vyrostko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2987-2023-faza3
39 417,11 € Štefan Horváth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2988-2023-faza3
6 671,38 € Terézia Baliaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2989-2023-faza3
29 388,06 € Terézia Hudyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2990-2023-faza3
3 764,47 € Terézia Šimková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2996-2023-faza3
6 814,55 € Vincent Lacko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2995-2023-faza3
3 752,69 € Vincent Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2992-2023-faza3
1 699,60 € Tibor Buzoga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2997-2023-faza3
253,01 € Vincent Timko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2998-2023-faza3
3 506,89 € Vlastimil Sedlák Valaliky Industrial Park, s. r. o.