Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
7/2023
Doplnená
112 680,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Január 2023
Zmluva o pripojení
5/2023
6 480,00 € HGdata s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Január 2023
Zmluva o spolupráci
2/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Január 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
4/2023
290,00 € Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Január 2023
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
3/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berlíne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Január 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb cateringu č. 52/2022 zo dňa 16.6.2022
1/2023
0,00 € Správa účelových zariadení Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
103/2022
0,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
104/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. December 2022
Poistná zmluva
108/2022
2 497,04 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2022
Servisná zmluva o poskytovaní služieb pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
111/2022
36 000,00 € KlimaHome s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na obdobie 01.01.2023 - 31.08.2024
113/2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
115/2022
251 370,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
116/2022
150 429,93 € Východoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2022
Zmluva o spolupráci
119/2022
0,00 € GRANDEN s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
120/2022
6 624,00 € Slovakia Online s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2022
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (č.: 22/18100/2644-ZoPz)
117/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2022
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (č.: 22/18100/2495-ZoPz)
118/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
114/2022
1 488,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2022
Zmluva o vytvorení a použití diela
110/2022
2 160,00 € DevKid, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie hygienického materiálu
112/2022
37 200,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky