Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Kúpna zmluva
91/2022
33 537,36 € NTT Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2022
Kúpna zmluva
78/2022
83 616,00 € NTT Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2022
Zmluva o dielo
88/2022
71 446,06 € OTNS, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. November 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
86/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Prahe Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. November 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
84/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berlíne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Október 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
83/2022
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Október 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
82/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Október 2022
Zmluva o zabezpečení kurzov anglického jazyka pre zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
80/2022
15 813,60 € Henry Silva - CBI /CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. Október 2022
DOHODA O ÚHRADE NÁKLADOV A O REFUNDOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V SÚVISLOSTI S ORGANIZOVANÍM PODUJATIA STRETNUTIE PREZIDENTOV V4
81/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11150446 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
79/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. September 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
77/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Ríme Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. September 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
75/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Ríme Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. September 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
76/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Stála delegácia Slovenskej republiky pri OSN New York Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. September 2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
74/2022
0,00 € Slovenské národné múzeum Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. September 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
73/2022
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra na podporu investícií Slovenskej republiky (SARIO) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. August 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
72/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Aténach Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. August 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
69/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Skopje Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. August 2022
Zmluva o zabezpečovaní kurzov anglického jazyka pre zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
70/2022
Doplnená
16 232,83 € Henry Silva - CBI Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. August 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
71/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. August 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
68/2022
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky