Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o verejne dostupných služieb pre podnikateľov uzatvorenej dňa 27.07.2023
79/2023
60,90 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
80/2023
28 295,64 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. Október 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní technickej podpory pre webstránku č. 27/2022 zo dňa 20.04.2022
74/2023
0,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
75/2023
40 000,00 € BELICA PRINT s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505472300/0099
69/2023
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na obdobie 01.01.2023 - 31.08.2024
73/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. September 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
66/2023
84 925,92 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
65/2023
Doplnená
95 400,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. September 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
61/2023
0,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. September 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
62/2023
47 759,04 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. August 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných nákladov
59/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. August 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
57/2023
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. August 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
56/2023
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. August 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
55/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berlíne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. August 2023
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia optického kábla k stavbe "Realizácia optického prepojenia Karácsonyiho a Grasalkovičovho paláca" na pozemku reg. C-KN parc. č. 7721/1 v k.ú. Staré Mesto.
53/2023
1,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
48/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
52/2023
Doplnená
2 915,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Júl 2023
Zmluva o dielo
54/2023
80 394,80 € SolarEnergia, s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Júl 2023
Dohoda o strategickom partnerstve
49/2023
0,00 € Friedrich Ebert Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
50/2023
120,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky