Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
36/2023
0,00 € LUMACO SK, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
35/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Oslo Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Máj 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a postupe pri realizácii plnenia predmetu zákazky
33/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Poistná zmlva
30/2023
8 419,52 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení legislatívnej podpory existujúceho ekonomického a personálneho informačného systému VEMA
32/2023
24 426,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
27/2023
1 684,80 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Apríl 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
29/2023
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
31/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
28/2023
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. Apríl 2023
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
22/2023
60 000,00 € 2U spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
26/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. Apríl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
23/2023
57 696,00 € LINGUITY , s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. Apríl 2023
Zmluva na zabezpečenie prehliadok, skúšok a servisu elektrických bezpečnostných systémov
24/2023
4 302,48 € INVIZO, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Kúpna zmuva
20/2023
7 278,96 € Slovanet, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní služby Business Internet a Business Internet Light
6/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
18/2023
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Londýne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
17/2023
290,00 € Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
12/2023
4 100,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
13/2023
27 380,00 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
14/2023
0,00 € Slovenská národná galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky