Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme motorového vozidla
89/2023
5 996,40 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej podpory pre webstránku
85/2023
12 000,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2023
Dodatok č. 1 Poistná zmluva č. 4419016116
91/2023
264,88 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. November 2023
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
86/2023
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra na podporu investícií Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2023
Zmluva o vykonaní analýzy zhody zabezpečenia organizácie s požiadavkami legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačných technológií
84/2023
4 200,00 € IstroSec s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. November 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
83/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. November 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
82/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abu Dhabi Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Október 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o verejne dostupných služieb pre podnikateľov uzatvorenej dňa 27.07.2023
79/2023
60,90 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
80/2023
28 295,64 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. Október 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní technickej podpory pre webstránku č. 27/2022 zo dňa 20.04.2022
74/2023
0,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
75/2023
40 000,00 € BELICA PRINT s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505472300/0099
69/2023
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na obdobie 01.01.2023 - 31.08.2024
73/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. September 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
66/2023
84 925,92 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
65/2023
Doplnená
95 400,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. September 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
61/2023
0,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. September 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
62/2023
47 759,04 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. August 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných nákladov
59/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. August 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
57/2023
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. August 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
56/2023
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky