Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2012
Kolektívna zmluva na rok 2012
11/2012
0,00 € Odborová organizácia Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Február 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby upratovania a čistenia objektov KP SR č. 38/2010 a jej dodatku č. 1
122012
0,00 € Prima Invest, spol.s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Február 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke interiérového vybavenia č. 70/2010
72012
0,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Február 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
6/2012
0,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Február 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 46/2011/R
46/2011/R
0,00 € Slovenská národná galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Február 2012
Zmluva o poskytovaní služieb k softvérovému systému KP_PaM
52012
0,00 € Ing. Miroslav Kolesár - ASKOM Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Február 2012
Zmluva o výpožičke č. 20/2011
20/2011
0,00 € Stredoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Február 2012
Dodatok č. 5 k zmluve o výpožičke č. 03/2008
8/2012
0,00 € Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Dodatok č. 2/2012 k Zmluve o prevádzkovaní kotolne, ostatných spoločenských priestorov a hradení nákladov na ich prevádzku
19/2012
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
21/2012
0,00 € Orange Slovensko a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Máj 2012
Licenčná zmluva
34/2012
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Slovenské magnezitové závody, a.s.
19. Jún 2012
Licenčná zmluva
44/2012
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Vydavateľstvo Perfekt, a.s.
4. Júl 2012
Zmluva o výpožičke
46/2012
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. Júl 2012
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
50/2012
0,00 € Slovenská olympijská marketingová, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Júl 2012
Zmluva
52/2012
0,00 € SNM - Múzeum Bojnice Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
53/2012
0,00 € Stredoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Júl 2012
Darovacia zmluva
43/2012
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých
7. August 2012
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
51/2012
0,00 € Stála misia Slovenskej republiky pri OSN so sídlom v New Yorku Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. September 2012
Zmluva o výpožičke
56/2012
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. September 2012
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č.3154375
57/2012
0,00 € Mestská časť Košice - Staré mesto Kancelária prezidenta Slovenskej republiky