Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
45/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
33/2022
1 000,00 € Nina kohoutová Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Dohoda o publikovaní
40/2022
0,00 € Slovenské banské múzeum Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o spracovaní diela a licenčná zmluva
41/2022
360,00 € Skladateľ s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
36/2022
500,00 € Mgr. Art. Alexander Lakatoš Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
37/2022
500,00 € Prof. Ján Slávik Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
38/2022
500,00 € Mgr. Art. Július Horváth Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
39/2022
500,00 € Mgr. Art. Jozef Horváth, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
34/2022
17 687,40 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Apríl 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slove
32/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Apríl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej podpory pre webstránku
27/2022
Doplnená
20 000,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
28/2022
0,00 € Ch. N. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
29/2022
0,00 € T. M. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
30/2022
0,00 € B. O. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
31/2022
0,00 € M. A. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
26/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Akadémia Policajného zboru v Bratislave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Apríl 2022
Servisná zmluva o zabezpečovaní správy systémov ASSET a LATIS
25/2022
12 000,00 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Apríl 2022
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
23/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Apríl 2022
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
24/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácií spojených národov v Ženeve Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Apríl 2022
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022
22/2022
312,00 € Mesto Pezinok Kancelária prezidenta Slovenskej republiky