Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku
106/2022
1 420,00 € Mgr. art. Andrea Ďurianová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. December 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na zabezpečenie hygienických potrieb č. 28/2021
99/2022
0,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. December 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundácií finančných prostriedkov
102/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky pri Svätej Stolici Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
100/2022
1 950,00 € Dorota Sadovská Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2022
Kúpna zmluva
96/2022
27 624,00 € NTT Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2022
Poistná zmluva
97/2022
9 086,78 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2022
Poistná zmluva
98/2022
Doplnená
2 096,54 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. November 2022
Zmluva o zabezpečení moderovania a licenčná zmluva
95/2022
200,00 € Katarína Balážiová Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 54/2021
85/2022
0,00 € Soňa Herényiová, akad. mal. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2022
Poistná zmluva
89/2022
1 098,38 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. November 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
93/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Nikózii Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. November 2022
Poistná zmluva
94/2022
Doplnená
6 040,81 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. November 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb na organizovanie podujatí č. 108/2021 zo dňa 29.11.2021
87/2022
0,00 € REK FILM, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2022
Zmluva o dielo
90/2022
50 683,20 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2022
Kúpna zmluva
92/2022
9 816,00 € Slovanet, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2022
Kúpna zmluva
91/2022
33 537,36 € NTT Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2022
Kúpna zmluva
78/2022
83 616,00 € NTT Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2022
Zmluva o dielo
88/2022
71 446,06 € OTNS, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. November 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
86/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Prahe Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. November 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
84/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berlíne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky