Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. 466/2023
14/2024
0,00 € ZRP s r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive
101/2023
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-422870
13/2024
6 031,64 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. Január 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
09/2024
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra na podporu investícií Slovenskej republiky (SARIO) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Január 2024
Zmluva o zabezpečovaní kurzov anglického jazyka
7/2024
13 508,35 € Henry Silva –CBI /CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE/ Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. Január 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
1/2024
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v USA Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva p dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu
104/2023
7 128,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
100/2023
Doplnená
70 132,50 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
108/2023
6 624,00 € Slovakia Online s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
103/2023
38 177,74 € Východoslovenská energetika a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
107/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. December 2023
Zmluva o výpožičke č. SF 302/2023
105/2023
29 970,40 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke v zmysle § 659 a násl. Občianskeho zákonníka č.: SE-OD1-2020/003942-001
96/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 39/2021/R
106/2023
0,00 € Slovenská národná galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888041123000099
93/2023
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o užívaní právneho informačného systému
98/2023
1 764,00 € Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
90/2023
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb cateringu č. 7/2023
99/2023
0,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
97/2023
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MČK-ZOV-2021/2956
94/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej Kancelária prezidenta Slovenskej republiky