Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 1/2024
40/2024
1 080,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Apríl 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
35/2024
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo SR v Berlíne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
28/2024
24 192,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
29/2024
8 424,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o nájme zbierkových predmetov
38/2024
1 875,00 € Východoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 31 595 545
39/2024
52,92 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a o refundovaní finančných prostriedkov
36/2024
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
34/2024
0,00 € Česká televize Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Marec 2024
Zmluva na zabezpečenie servisných činností
30/2024
17 808,00 € UNITEC HOLDING spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
20/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
19/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
25/2024
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby
23/2024
72 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení legislatívnej podpory existujúceho ekonomického a personálneho informačného systému VEMA
24/2024
0,00 € Seyfor Slovensko, s.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Február 2024
Dohoda o poskytovaní služieb
21/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Február 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
22/2024
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Február 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
16/2024
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Február 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
18/2024
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. Február 2024
Dohoda o strategickom partnerstve
8/2024
0,00 € Friedrich Ebert Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/MSA/2024
10/2024
0,00 € Múzeum vo Svätom Antone Kancelária prezidenta Slovenskej republiky