Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2022
Zmluva o dielo o poskytnutí aktualizácií nových verzií programov, licencií nových programov a maintenance podpory aplikačného systému ARIS a systémovej, servisnej a prevádzkovej podpory
50/2022
37 872,00 € eDevelopment, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504502200-0099
64/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286514502200-0099
65/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Júl 2022
Dohoda o úhrade finančných nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
63/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Júl 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
60/2022
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Stála delegácia Slovenskej republiky pri OSN New York Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
59/2022
Doplnená
120,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Rámcová zmluva na dodávku kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov
57/2022
72 000,00 € RE + MI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií, základný ročný systémový servis virtuálnej infraštruktúry informačného systému Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
58/2022
7 200,00 € CDP, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
54/2022
92 160,77 € AMG Security, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s údržbou objektov a interiérového vybavenia objektov
55/2022
77 108,33 € AMG Security, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20225912_Z
56/2022
0,00 € eDevelopment s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Jún 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
46/2022
1 500,00 € Mgr. Art. Nataša Štefunková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Jún 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
52/2022
Doplnená
78 000,00 € Správa účelových zariadení Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Jún 2022
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
53/2022
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. Jún 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
51/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundácií finančných prostriedkov
48/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundácií finančných prostriedkov
49/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Zmluva na zabezpečenie servisných činností
43/2022
8 340,00 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Jún 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy na dodávku kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov č. 3/2021 zo dňa 28.01.2021
47/2022
0,00 € RE + MI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Máj 2022
Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
44/2022
30 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky