Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2021
Zmluva o nájme motorového vozidla
123/2021
Doplnená
19 964,16 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. December 2021
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
120/2021
2 400,00 € Ing. arch. Silvia Rosíková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí užívacích práv EPI
113/2021
469,92 € S-EPI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
112/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Zmluva o dielo
109/2021
6 109,20 € SYSTEM IS s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na organizovanie podujatí
108/2021
Doplnená
120 000,00 € REK FILM, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. November 2021
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
105/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2021
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
104/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. November 2021
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
102/2021
290,00 € Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Október 2021
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 51/2021 z 14. novembra 2019 (č. KPSR 163/2019)
103/2021
1 030,86 € Mestská časť Košice - Staré Mesto Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Október 2021
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
101/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Október 2021
Dohoda o úhrade nákladov a o refundovaní finančných prostriedkov
97/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej Stolici Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Október 2021
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
98/2021
290,00 € Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. Október 2021
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
99/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. September 2021
Zmluva o spolupráci
90/2021
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. September 2021
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
95/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. September 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb na organizovanie podujatí č. 34/2021
89/2021
90 000,00 € REK FILM, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. September 2021
Dohoda o ukončení poistnej zmluvy
82/2021
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. September 2021
Zmluva o dielo na dodanie a zabezpečenie prevádzky koncových telekomunikačných zariadení - tzv. IP telefónia
75/2021
52 377,92 € ALISON Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. September 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
72/2021
60 000,00 € František Belica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky