Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
34/2022
17 687,40 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Apríl 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slove
32/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Apríl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej podpory pre webstránku
27/2022
Doplnená
20 000,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
28/2022
0,00 € Ch. N. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
29/2022
0,00 € T. M. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
30/2022
0,00 € B. O. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
31/2022
0,00 € M. A. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
26/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Akadémia Policajného zboru v Bratislave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Apríl 2022
Servisná zmluva o zabezpečovaní správy systémov ASSET a LATIS
25/2022
12 000,00 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Apríl 2022
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
23/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Apríl 2022
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
24/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácií spojených národov v Ženeve Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Apríl 2022
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022
22/2022
312,00 € Mesto Pezinok Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
5/2022
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Marec 2022
Servisná zmluva na pravidelný servis pohonov krídlových brán
10/2022
2 652,00 € Kristl, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Marec 2022
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane chránených informácií
18/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Marec 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
16/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Marec 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
15/2022
290,00 € Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Marec 2022
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
14/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Stála delegácia Slovenskej republiky pri NATO v Bruseli Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. Marec 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
13/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Marec 2022
Zmluva na zabezpečenie servisných činností
12/2022
0,00 € UNITEC HOLDING, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky