Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
66/2023
84 925,92 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
65/2023
95 400,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. September 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
61/2023
0,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. September 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
62/2023
47 759,04 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. August 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných nákladov
59/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. August 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
57/2023
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. August 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
56/2023
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. August 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
55/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berlíne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. August 2023
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia optického kábla k stavbe "Realizácia optického prepojenia Karácsonyiho a Grasalkovičovho paláca" na pozemku reg. C-KN parc. č. 7721/1 v k.ú. Staré Mesto.
53/2023
1,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
48/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
52/2023
2 915,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Júl 2023
Zmluva o dielo
54/2023
80 394,80 € SolarEnergia, s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Júl 2023
Dohoda o strategickom partnerstve
49/2023
0,00 € Friedrich Ebert Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
50/2023
120,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií, základný ročný servis virtuálnej infraštruktúry informačného systému Kancelárie prezidenta SR
43/2023
7 200,00 € CDP, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
46/2023
103 478,40 € AMG Security s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s údržbou objektov a interiérového vybavenia objektov
44/2023
86 390,23 € AMG Security s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie servisu a opráv služobných motorových vozidiel
45/2023
23 040,00 € Todos Bratislava s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
47/2023
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácií spojených národov Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002047 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
37/2023
12 009,54 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky