Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/63
8 558,04 € Alfréd Halász Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/23
Doplnená
6 771,16 € Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/66
21 395,04 € Obec Orechová Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
Dohoda o splátkach
2/2023
1 572,30 € JUDr.Chlepčoková Beata Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
28. Február 2023
Dohoda o splátkach
1/2023
398,32 € Melinda Sebestyénová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/51
4 279,02 € Csilla Lipkovicsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/83
2 139,48 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/79
Doplnená
22 092,72 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/82
Doplnená
3 742,94 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/84
2 567,40 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/85
2 050,34 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/57
12 837,00 € TERMÁL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/32
2 726,52 € Obec Potônske Lúky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/25
2 726,52 € Obec Boheľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/21
2 881,89 € Obec Blatná na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/31
10 202,22 € Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/58
8 558,04 € Erika Izsmánová - IGI - ROL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/17
0,00 € Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/27
5 101,11 € Obec Vojka nad Dunajom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/36
4 279,02 € Veronika Vargová - Roni Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda