Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/04/054/202
2 510,46 € Obec Rohovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/56
0,00 € Obec Veľká Paka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/39
0,00 € Obec Bodíky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/04/054/201
3 668,16 € Renáta Andová - PUMUKLI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/04/054/203
3 842,80 € Tibor Czuczor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/54
0,00 € Mesto Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/04/054/204
932,70 € Obec Čiližská Radvaň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/198
0,00 € NextHOME s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/192
0,00 € Obec Kútniky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/65
0,00 € Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/59
0,00 € Obec Kráľovičove Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/40
0,00 € Obec Vojka nad Dunajom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/58
0,00 € Obec Štvrtok na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/63
0,00 € Mesto Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/44
0,00 € Obec Veľké Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/12
0,00 € Obec Povoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/43
0,00 € Obec Čenkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. November 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 408/104/2022
408/104/2022
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. November 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/04/060/115
709,24 € LINDITEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. November 2022
ZMLUVA O DIELO č. 422/104/2022
422/104/2022
41 532,00 € DK PARTNERS, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny