Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/44
0,00 € Obec Veľké Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/12
0,00 € Obec Povoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/43
0,00 € Obec Čenkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. November 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 40/104/2022
408/104/2022
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. November 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/04/060/115
709,24 € LINDITEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. November 2022
ZMLUVA O DIELO č. 422/104/2022
422/104/2022
41 532,00 € DK PARTNERS, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
14. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/187
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/15
0,00 € Obec Baka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/183
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/189
0,00 € K-RIML, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/012/10
0,00 € Obec Pataš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
11. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/49
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
11. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/29
0,00 € Obec Mad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
10. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/17
0,00 € Obec Dolný Bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/186
0,00 € K-RIML, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/185
0,00 € IFL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/5
0,00 € Obec Vrakúň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/51
0,00 € Obec Zlaté Klasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/012/15
0,00 € Obec Zlaté Klasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/52
0,00 € Obec Čakany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda