Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/19
4 164,16 € MVDr. Arpád Csörgő Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/24
4 279,00 € STUMM UND SCHNEIDER, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/10
4 279,00 € HODUS KOMUNAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/20
4 164,16 € Stav Mans Plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/34
4 279,02 € Eva Tóthová ÉVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/9
4 279,00 € HODUS KOMUNAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/13
4 279,00 € HODUS KOMUNAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/43
4 279,02 € Juraj Nagy - RELAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/49
4 279,02 € Anikó Fröhlich Sándor - A.Alexander Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/25
2 139,48 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/26
2 139,48 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/31
4 279,02 € Ing. Gabriela Ajpeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/30
8 558,05 € Mgr. Noémi Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/23
492,30 € Obec Okoč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/24
984,60 € Obec Potônske Lúky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/22
492,30 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/18
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie, Alžbetínske námestie 1194/1, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/3
4 279,00 € LINDITEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/11
4 279,02 € Arnold Huri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/04/059/3
Doplnená
7 702,20 € Arnold Huri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda