Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Dohoda o splátkach
24_04_03
1 318,90 € Pisarčíková Beáta, Ing. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
7. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/04/060/2
4 709,04 € VášKomorník s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
5. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/04/059/9
10 623,60 € Mgr. Noémi Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
5. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/04/059/14
8 099,60 € VášKomorník s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
5. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/04/060/1
4 709,04 € Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/04/059/12
44 472,24 € TERMÁL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/04/059/8
22 151,40 € BABYLON LANG s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/04/059/11
16 473,24 € Obec Holice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/04/059/4
10 171,44 € Viera Ferčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/04/059/5
10 171,44 € Zuzana Miklósová - ZUMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/04/059/1
10 171,44 € Arnold Huri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/04/059/3
12 883,92 € Anikó Fröhlich Sándor - A.Alexander Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/04/059/6
11 075,64 € Vilma Hrušovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Dunajská Streda
1/SK/2024
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. Február 2024
Dohoda o splátkach
24_04_02
1 659,70 € Rigó Tibor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
4. Január 2024
Dohoda o splátkach
24_04_01
54 828,96 € VETIS s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
7. December 2023
Dohoda o splátkach
23_04_15
4 515,23 € Nagy Seregiová Anikó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
1. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/37
0,00 € Obec Potônske Lúky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/4
0,00 € Obec Bodíky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/8
0,00 € Obec Dolný Bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda