Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2012
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 27110130016
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 27110130016
1 231 269,50 € Úrad PSVR Dunajská Streda Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí NFP č.z.82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/DS
82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/DS
447 480,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/04/53G/4
Doplnená
145 528,08 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Január 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
6/50a/PS/2010-MS/3/2012/NP I - 2/HG
141 077,78 € CATWALK sk, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9/XXI/2013/§54
93 134,16 € WINDOW GLASS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/04/53G/3
Doplnená
85 202,05 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. Jún 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
51/XXI/2013/§54
76 698,72 € WINDOW GLASS CMS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. December 2014
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
31/OE/2014
69 153,20 € MPSVR SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/04/19B/1
65 455,56 € Pro-Mal-Stav, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-1-SK01-KA202-000450
64 500,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu / Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu / Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/7
57 338,60 € KORCHI PLUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/04/53G/3
56 945,76 € VIPE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Jún 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
77/2017/§ 54
Doplnená
11 178,28 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
4. Január 2024
Dohoda o splátkach
24_04_01
54 828,96 € VETIS s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
24. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
29/XXI/2013/§54
54 784,80 € SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/04/19B/14
53 871,19 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Október 2015
Dohoda podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. - "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
3/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
53 293,08 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/04/53G/2
52 200,24 € KORCHI PLUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/04/19B/3
50 857,56 € KORCHI PLUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/105
49 208,44 € DUNATEX, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda