Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/37
0,00 € Obec Potônske Lúky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/4
0,00 € Obec Bodíky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/8
0,00 € Obec Dolný Bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnen
SPODaSK/1/2023
7 000,00 € K Ľ Ú Č , nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplne
SPODaSK/2/2023
15 000,00 € K Ľ Ú Č , nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/04/19B/11-1
0,00 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/04/19B/12-1
0,00 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/04/19B/1-1
0,00 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/04/19B/10-1
0,00 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/12
0,00 € Obec Báč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/04/19B/7-1
0,00 € KORCHI PLUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/04/19B/5-1
0,00 € Pro-Mal-Stav, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2023
Dodatok ŠR
23/04/060/105-1
0,00 € DUNATEX, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/04/19B/9-1
0,00 € Pro-Mal-Stav, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/28
0,00 € Obec Mad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/38
0,00 € Obec Lehnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/04/054/200
1 095,04 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/42
0,00 € Obec Hviezdoslavov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/61
0,00 € Obec Pataš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/23
0,00 € Obec Boheľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda