Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/51
4 279,02 € Csilla Lipkovicsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/83
2 139,48 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/79
21 395,04 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/82
2 995,28 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/84
2 567,40 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/85
2 050,34 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/57
12 837,00 € TERMÁL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/32
2 726,52 € Obec Potônske Lúky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/25
2 726,52 € Obec Boheľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/21
2 881,89 € Obec Blatná na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/31
10 202,22 € Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/58
8 558,04 € Erika Izsmánová - IGI - ROL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/17
0,00 € Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/27
5 101,11 € Obec Vojka nad Dunajom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/36
4 279,02 € Veronika Vargová - Roni Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/39
8 558,04 € František Póda - Mátyás vendéglö Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/54
4 279,00 € STAVOINVESTA DS, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/40
4 279,02 € Irena Nagyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/18
8 558,05 € Tünde Tichá Rácz - TTR EKO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/28
4 279,02 € Mgr. Gabriela Benkovičová - BASIC Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda