Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/38
0,00 € Obec Lehnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/04/054/200
1 095,04 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/42
0,00 € Obec Hviezdoslavov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/61
0,00 € Obec Pataš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/23
0,00 € Obec Boheľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/69
0,00 € Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/32
0,00 € Obec Michal na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/55
0,00 € Obec Mierovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/48
0,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/60
0,00 € Obec Padáň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
10. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/54
0,00 € Obec Medveďov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/3
0,00 € Obec Baka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/62
0,00 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/29
0,00 € Obec Čenkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/31
0,00 € Obec Čiližská Radvaň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/67
0,00 € Mesto Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/26
0,00 € Obec Lúč na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/30
0,00 € Obec Malé Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/35
0,00 € Obec Horný Bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/13
0,00 € Obec Baloň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda