Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/45
4 279,00 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/44
4 279,00 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/46
8 558,04 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/47
12 837,04 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/41
4 279,00 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/42
8 558,04 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/5
4 279,00 € VášKomorník s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/48
8 558,04 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/69
2 139,48 € Mgr. Silvia Lászlóová - Autoškola PERFEKT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/6
8 558,05 € Anna Fazekasová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/14
4 279,02 € Judita Hajdúová - PRINTEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/19
4 164,16 € MVDr. Arpád Csörgő Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/24
4 279,00 € STUMM UND SCHNEIDER, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/10
4 279,00 € HODUS KOMUNAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/20
4 164,16 € Stav Mans Plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/34
4 279,02 € Eva Tóthová ÉVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/9
4 279,00 € HODUS KOMUNAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/13
4 279,00 € HODUS KOMUNAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/43
4 279,02 € Juraj Nagy - RELAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/49
4 279,02 € Anikó Fröhlich Sándor - A.Alexander Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda