Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/04/059/5
7 548,12 € Igor Sánka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
10. Marec 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/04/059/4
6 931,98 € Zuzana Miklósová - ZUMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/50
0,00 € František Varga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/111
8 558,00 € Robert Csóka - RODETT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/55
4 279,02 € Anna Sartorisová - NEW SABA - TOUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/103
8 558,00 € DUNATEX, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/105
49 208,44 € DUNATEX, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/109
4 279,02 € Štefan Bódis - ŠTEFI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/110
4 279,02 € Juliána Bódisová - JULIETTE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/112
4 279,02 € Vilma Hrušovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/108
8 558,04 € BONS Promotion, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/102
4 279,02 € Viera Ferčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/100
4 279,02 € Ferčík Ľubomír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/52
4 279,00 € ESCALUMEN s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/61
4 279,00 € Obec Veľké Blahovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/53
38 511,12 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/70
4 279,02 € Zsolt Beke Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/94
3 423,20 € Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Hlavná 41/113 Dolný Štál - Corvin Mátyás Alapiskola A Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/64
8 558,04 € Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ v skratke „MsKS-VMK“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/86
4 279,00 € Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda