Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/34
Doplnená
4 279,02 € Eva Tóthová ÉVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/9
4 279,00 € HODUS KOMUNAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/13
4 279,00 € HODUS KOMUNAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/43
Doplnená
4 279,02 € Juraj Nagy - RELAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/49
4 279,02 € Anikó Fröhlich Sándor - A.Alexander Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/25
2 139,48 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/26
2 139,48 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/31
4 279,02 € Ing. Gabriela Ajpeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/30
8 558,05 € Mgr. Noémi Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/23
Doplnená
492,30 € Obec Okoč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/24
Doplnená
984,60 € Obec Potônske Lúky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/22
Doplnená
492,30 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/18
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie, Alžbetínske námestie 1194/1, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/3
4 279,00 € LINDITEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/11
4 279,02 € Arnold Huri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/04/059/3
Doplnená
7 702,20 € Arnold Huri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/27
8 558,05 € Oľga Nagyová - Trafika Betka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/04/059/2
Doplnená
7 702,20 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/16
0,00 € Angela Vidová - ÁDÁM FODRÁSZAT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/10
0,00 € MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda