Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/66
0,00 € Obec Vrakúň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/70
0,00 € Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder - Nagymegyer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/59
4 164,16 € Róbert Horváth - GREEN GARDEN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/54
5 101,11 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/55
Doplnená
492,30 € Obec Baloň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/53
Doplnená
492,30 € Obec Vojka nad Dunajom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/56
Doplnená
492,30 € Obec Kľúčovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/57
Doplnená
984,60 € Obec Trstená na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/52
Doplnená
492,30 € Obec Okoč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/58
Doplnená
984,60 € Obec Dolný Bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/5
24 069,25 € Pro-Mal-Stav, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/8
Doplnená
7 702,20 € ADVENTIM n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/3
38 511,00 € VIPE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/7
57 338,60 € KORCHI PLUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/1
29 439,55 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/107
4 279,02 € Gabriela Horváthová - GABI - ÚČTOVNICTVO A MZDY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/106
2 139,48 € Obec Kľúčovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/113
4 279,00 € 1. FC Roma ZLATÉ KLASY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
10. Marec 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/04/059/5
7 548,12 € Igor Sánka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
10. Marec 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/04/059/4
6 931,98 € Zuzana Miklósová - ZUMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda