Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/30
8 558,05 € Mgr. Noémi Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/23
Doplnená
492,30 € Obec Okoč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/24
Doplnená
984,60 € Obec Potônske Lúky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/22
Doplnená
492,30 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/18
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie, Alžbetínske námestie 1194/1, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/3
4 279,00 € LINDITEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/11
4 279,02 € Arnold Huri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/04/059/3
Doplnená
7 702,20 € Arnold Huri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/27
8 558,05 € Oľga Nagyová - Trafika Betka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/04/059/2
Doplnená
7 702,20 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/16
0,00 € Angela Vidová - ÁDÁM FODRÁSZAT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/10
0,00 € MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/13
0,00 € Obec Trstená na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/9
0,00 € Kristína Vácziová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/04/054/4
3 690,96 € KISS - NED, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/5
Doplnená
5 101,11 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
18. Január 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Dunajská Streda
1/SK/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/77
0,00 € Obec Kvetoslavov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/225
0,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/220
0,00 € Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským - József Attila Alapiskola és Óvoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda