Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/5
0,00 € Obec Dobrohošť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/20
0,00 € Obec Jurová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/16
0,00 € Obec Horná Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/44
0,00 € Obec Trstená na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/46
0,00 € Obec Veľké Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/17
0,00 € Obec Horné Mýto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/2
0,00 € Obec Vieska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/9
0,00 € Obec Dunajský Klátov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
12. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/04/010/1
0,00 € Obec Rohovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
10. Október 2023
Dohoda o splátkach
23_04_11
1 273,84 € Ing. Jana Galbová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
4. Október 2023
Dodatok NP
23/04/054/131-1
0,00 € Obec Dunajský Klátov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/04/059/11
2 516,04 € Vilma Hrušovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/04/059/10
3 985,68 € Obec Holice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. August 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/04/059/9
5 840,64 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/12
7 488,27 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. August 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/04/059/8
3 080,88 € Anikó Fröhlich Sándor - A.Alexander Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. August 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/121
1 497,65 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/11
8 130,12 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. August 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/119
8 567,43 € Zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2. August 2023
Dohoda o splátkach
23_04_09
474,20 € Kováčová Barbara Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda