Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/36
4 279,02 € Veronika Vargová - Roni Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/39
8 558,04 € František Póda - Mátyás vendéglö Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/54
4 279,00 € STAVOINVESTA DS, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/40
4 279,02 € Irena Nagyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/18
8 558,05 € Tünde Tichá Rácz - TTR EKO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/28
4 279,02 € Mgr. Gabriela Benkovičová - BASIC Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/38
4 279,02 € Csaba Gáspár DREVOLUX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/04/054/39
3 690,96 € BT-Plast s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/04/054/47
3 690,96 € Zuzana Czuczorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/04/054/41
3 690,96 € BTA Group services s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/04/054/43
3 690,96 € KISS - NED, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/17
4 279,00 € Obec Ohrady Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/20
4 279,00 € Obec Ohrady Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/29
4 279,02 € Margita Bugárová - TaBu kaderníctvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/59
4 279,00 € Domus, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/62
4 279,00 € Domus, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/26
0,00 € CANTON spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/67
12 837,04 € SAVEFOOD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/8
4 279,02 € Ružena Križanová - E - R Lady Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/88
4 279,02 € Erika Tóthová, Ó - HAJ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda