Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Dohoda o splátkach
4/2023
6 248,50 € Szücs Gabriel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
28. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/92
0,00 € Obec Vrakúň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/90
0,00 € Mocsonoky s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Apríl 2023
Dohoda o splátkach
3/2023
432,04 € Dovhunová Helena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/74
Doplnená
1 969,20 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/77
Doplnená
984,60 € Obec Ňárad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/84
4 164,16 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/76
Doplnená
984,60 € Obec Horné Mýto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/83
492,30 € Komunitné Centrum RIAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/75
Doplnená
1 969,20 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/04/054/85
307,98 € Obec Trhová Hradská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/86
4 164,16 € Obec Dobrohošť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/81
4 164,16 € Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/66
0,00 € Obec Vrakúň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/70
0,00 € Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder - Nagymegyer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/59
4 164,16 € Róbert Horváth - GREEN GARDEN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/54
5 101,11 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/55
Doplnená
492,30 € Obec Baloň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/53
Doplnená
492,30 € Obec Vojka nad Dunajom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/56
Doplnená
492,30 € Obec Kľúčovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda