Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/99
12 837,00 € Ing. Štefan Csémi - NATURFONTANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/101
12 837,00 € Ing. Štefan Csémi - NATURFONTANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/95
4 279,00 € Családi Könyvklub, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/104
2 139,48 € BABYLON LANG s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/73
29 953,08 € Mesto Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/65
4 279,00 € Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/60
8 558,05 € Zoltán Bódis - JOGI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/71
3 209,24 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/87
2 139,48 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/80
4 279,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/77
4 279,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/74
10 697,52 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/92
4 278,96 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/81
8 558,04 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/89
2 139,48 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/76
4 279,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/75
4 279,02 € Parthena Kuklišová - KRAJČÍRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/56
4 279,02 € Zuzana Miklósová - ZUMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/90
2 139,48 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/91
2 139,48 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda