Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/04/19B/13-1
0,00 € ADVENTIM n.o. registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/04/19B/1-1
0,00 € Pro-Mal-Stav, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/04/54X/2
15 739,20 € LABI FOOD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/04/19B/14-1
0,00 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/04/19B/15-1
0,00 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/04/19B/3-1
0,00 € KORCHI PLUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu
272/104/2023
21 888,00 € Fair Facility SK s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/04/060/100
3 531,78 € Csilla Bokrosová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/04/059/24
14 466,16 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. Máj 2024
Dohoda o splátkach
24_04_09
2 947,41 € Anna Yepremyan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/04/060/90-1
0,00 € Ing. Štefan Csémi NATURFONTANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Máj 2024
Dohoda o splátkach
24_04_08
1 070,06 € Juhoš Patrik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnen
SPODaSK/1/2024
11 600,00 € K Ľ Ú Č , nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplne
SPODaSK/2/2024
13 400,00 € K Ľ Ú Č , nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
24_04_06
1 410,71 € Danisová Libuša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
25. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/04/054/9
1 356,48 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
24_04_07
490,04 € MUDr. Diana Hanczková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
23. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/04/060/99
3 480,03 € Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/04/054/11
150,72 € Obec Ňárad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/04/19B/15
16 387,44 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda