Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/105
49 208,44 € DUNATEX, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/109
4 279,02 € Štefan Bódis - ŠTEFI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/110
4 279,02 € Juliána Bódisová - JULIETTE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/112
4 279,02 € Vilma Hrušovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/108
8 558,04 € BONS Promotion, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/102
4 279,02 € Viera Ferčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/100
4 279,02 € Ferčík Ľubomír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/52
4 279,00 € ESCALUMEN s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/61
4 279,00 € Obec Veľké Blahovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/53
38 511,12 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/70
4 279,02 € Zsolt Beke Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/94
3 423,20 € Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Hlavná 41/113 Dolný Štál - Corvin Mátyás Alapiskola A Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/64
8 558,04 € Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ v skratke „MsKS-VMK“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/86
4 279,00 € Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/93
8 558,04 € Ing. Zoltán Hanuliak - GASTROVITAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/12
4 279,00 € Duna Reality s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/96
8 558,05 € Földesová Renáta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/98
17 116,08 € Ing. Štefan Csémi - NATURFONTANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/97
21 383,46 € Ing. Štefan Csémi - NATURFONTANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/99
12 837,00 € Ing. Štefan Csémi - NATURFONTANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda