Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2023
Dohoda o splátkach
23_04_10
1 802,95 € Eleonóra Mezeiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
28. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/188
0,00 € TESCO STORES SR, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/192
0,00 € RehabMed, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/185
0,00 € Okresný úrad Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/181
0,00 € WHC Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Júl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/04/054/183
51,33 € Obec Čiližská Radvaň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/179
0,00 € IVANKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. Júl 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/118
2 139,50 € Attila Póda- HODINÁRSTVO KAKUKK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/172
0,00 € GLORY-Cosmetic Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Jún 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/04/054/165
68,44 € Obec Čiližská Radvaň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/163
355,38 € Obec Povoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/162
355,38 € Obec Kráľovičove Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/164
355,38 € Obec Trstená na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Jún 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/04/060/117
2 433,39 € Zoltán Rácz - RH GAZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/152
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/153
0,00 € Okresný úrad Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/161
0,00 € Ivan Bobkovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. Jún 2023
Dohoda o splátkach
23_04_08
641,68 € Rozália Csehová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
19. Jún 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/04/059/6
5 083,44 € Mgr. Noémi Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13. Jún 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/116
2 597,96 € BMD METAL, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda