Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - prenos obsahovej služby
ZM1008626
46 536 336,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
10. Január 2017
Dodatok č.10 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania
ZM1000093_10
30 240 000,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
21. December 2011
Dodatok č. 3 na rok 2012 ev.č.:MK-114/11/M k Zmluve č. MK-77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010-2014
MK-114/11/M
10 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Rozhlas a televízia Slovenska, ako právny nástupca Slovenskej televízie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. Máj 2015
Smlouva o poskytnutí práv
ZM00000342
Doplnená
9 000 000,00 € Pragosport Rozhlas a televízia Slovenska
9. August 2022
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor
ZM1007710
Doplnená
6 846 300,00 € KOOR, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
10. December 2020
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZM00001139
6 098 137,40 € Pow-en a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení dát z výskumu
ZM2029339
5 656 201,76 € PMT, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
14. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prenos obsahovej služby v digitálnom satelitnom multiplexe
ZM2006840
Doplnená
7 254 722,40 € Towercom, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
18. Júl 2023
EBU Member Confirmation of Media Rights - Olympic Games 2026 – 2032
ZM00001399
4 800 000,00 € EBU Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2021
Nákup športových licenčných práv - Kvalifikačné zápasy na UEFA EURO 2024, UEFA EURO 2028, kvalifikačné zápasy na MS vo futbale 2026, UEFA Liga Národov 2022, UEFA Liga Národov 2024, UEFA Liga Národov 2026, UEFA Liga Národov Finále 2023, UEFA Liga Národov f
ZM00001262
4 400 000,00 € UEFA Rozhlas a televizia Slovenska
20. December 2011
Dodatok č. 3 MK-116/11/M na rok 2012 k zmluve č. MK-78/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasovéh vysielania na roky 2010-2014
MK-116/11/M
4 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Rozhlas a televízia Slovenska,
27. Február 2023
Zmluva o dielo
ZM2030427
3 914 310,00 € ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Jún 2014
Hromadná licenčná zmluva o použití zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
ZM00000244
Doplnená
3 821 328,00 € SLOVGRAM Rozhlas a televízia Slovenska
23. Júl 2015
Contracts 2018 FIFA World Cup, 2022 FIFA World Cup, UEFA EURO 2016
ZM2007141
3 800 000,00 € European Broadcasting Union Rozhlas a televízia Slovenska
27. Február 2023
Zmluva o dielo
ZM2030645
Doplnená
3 766 966,80 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
4. Máj 2020
Rámcová zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2023460
Doplnená
3 603 948,10 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. December 2018
Zmluva o dodávke elektriny
ZM00000793
3 599 212,00 € Pow-en a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
20. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA
ZM00001462
3 598 980,00 € Ticket Service, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
19. Marec 2014
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb
ZM00000196
Doplnená
3 586 156,64 € NOA Audio Solutions Rozhlas a televízia Slovenska