Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Júl 2012
Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela
ZM2000811
Doplnená
1 020 041,59 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
23. December 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o výrobe televízneho programu "POŠTA PRE TEBA" zo dňa 13.11.2008
SM0010004648_6
965 719,44 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
24. November 2022
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2030678
958 860,00 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
31. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2017427
950 189,18 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. September 2011
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela a o postúpení licencií na použitie audiovizuálneho diela
ZM21000461
950 000,00 € MOVEMENTS, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. Máj 2015
Zmluva
ZM2007881
947 550,00 € TRACO SYSTEMS, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
1. Júl 2021
Licenčná zmluva na vysielacie práva
ZM2027057
Doplnená
1 987 440,00 € ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Február 2023
Zmluva o dielo
ZM2028396
930 425,95 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
25. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM00001087
Doplnená
967 452,00 € SWAN, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Jún 2016
Zmluva o spolupráci
ZM2011211
913 830,91 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. December 2022
Rozšírená hromadná licenčná zmluva
ZM00001494
Doplnená
909 087,60 € LITA, autorská spoločnosť Rozhlas a televizia Slovenska
16. Jún 2022
NÁVRH ZMLUVA O DIELO
ZM2028849
894 074,26 € Reinter s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
16. December 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2003693
887 340,00 € New Hattrick s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. November 2021
Zmulva o dielo
ZM2026226
Doplnená
1 018 571,17 € SYTIQ a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
11. November 2020
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2025044
Doplnená
984 376,80 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM00000653
865 708,80 € TRACO SYSTEMS a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2020582
858 472,95 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
19. August 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2002730
856 716,48 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. August 2014
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2005526
856 716,48 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Jún 2015
Zmluva o spolupráci
ZM2008185
Doplnená
856 716,45 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska