Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2013
Rámcová dohoda
ZM2002563
Doplnená
700 087,00 € TRACO SYSTEMS a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Október 2013
EBU-UEFA European Qualifiers - futbalové kvalifikačné zápasy na ME2016 a MS 2018 - tender
ZM2001946
700 000,00 € EBU Rozhlas a televízia Slovenska
5. August 2019
Services Agreement
ZM00000924
700 000,00 € DNI LICENSING LTD. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Marec 2024
Koprodukčná zmluva
ZM2033925
700 000,00 € TRIGON PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Júl 2019
Zmluva o dielo
ZM2020461
699 677,35 € DAG SLOVAKIA, a. s Rozhlas a televízia Slovenska
13. December 2018
Zmluva o výrobe AVD
ZM2018649
699 000,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. August 2020
LICENČNÁ A SERVISNÁ ZMLUVA
ZM2024198
Doplnená
697 536,00 € ÚLK marketing, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
14. Júl 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
ZM2032307
695 641,20 € TRACO SYSTEMS a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2020
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2022930
Doplnená
0,00 € Promea Communication spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Január 2022
Zmluva o dodávaní,odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
ZM00001348
Doplnená
691 200,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Rozhlas a televízia Slovenska
7. November 2019
Zmluva o spolupráci
ZM2021837
Doplnená
153 513,60 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Máj 2016
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2011031
684 910,84 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2033522
684 347,93 € Magic Touch s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
31. Január 2018
Zmluva
ZM1003264
683 712,00 € Sepia Systems, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. November 2021
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2027875
682 080,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. August 2020
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2024108
Doplnená
681 322,80 € Promea Communication spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. December 2014
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2006684
680 763,60 € in vision production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2034636
676 800,00 € EIBNER PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2020
Zmluva o výrobe AVD
ZM2023034
674 352,00 € Cassovia Media s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. Február 2015
Media rights agreement
ZM2006985
660 000,00 € UEFA Rozhlas a televízia Slovenska