Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2012
Kúpna zmluva
ZM2000037
568 800,00 € TRACO SYSTEMS, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
23. December 2011
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM21000987
Doplnená
1 621 788,00 € smartin, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Marec 2024
Rozšírená hromadná licenčná zmluva
ZM00001689
566 400,00 € LITA, autorská spoločnosť Rozhlas a televízia Slovenska
26. Júl 2022
Zmluva
ZM2029931
Doplnená
567 183,60 € MAN RAY s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. November 2012
Zmluva o zabezpečení služieb
ZM2001183
559 248,00 € AKRAN, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
16. September 2011
Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela
ZM21000529
Doplnená
558 684,00 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
17. Február 2023
Zmluva o dielo
ZM2028496
557 280,00 € MediaTech Central Europe, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
20. December 2013
Dodatok č. 9 k Zmluve o výrobe
SM0010004648_9
553 447,44 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2019
Reuters Media Services order form
ZM00000899
Doplnená
1 242 074,11 € Avanon AG Rozhlas a televízia Slovenska
18. Apríl 2012
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití
ZM2000422
Doplnená
546 000,00 € TRIGON PRODUCTION, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
25. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2020581
545 000,00 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Január 2023
INTERNATIONAL LICENSING AGREEMENT
ZM00001482
541 666,67 € APTN Rozhlas a televízia Slovenska
22. December 2023
Koprodukčná zmluva
ZM2033260
540 000,00 € Fool Moon s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2021
LICENČNÁ ZMLUVA K MAGAZÍNOVÝM PRÁVAM
ZM2027125
Doplnená
1 152 000,00 € ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23. September 2013
Zmluva o dielo
ZM2002933
Doplnená
539 268,00 € TRACO SYSTEMS a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
31. Marec 2014
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní súboru informácií
ZM2004327
538 200,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Marec 2023
Koprodukčná zmluva
ZM2031591
Doplnená
633 595,82 € Dayhey, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Február 2020
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2022707
Doplnená
828 964,80 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
4. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2032754
536 961,60 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14. Marec 2017
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2013093
534 500,40 € LEON Productions, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska