Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2012
Kúpna zmluva č. 41/2011-11-24
ZM2000033
610 800,00 € Centron Slovakia, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
16. Január 2018
Zmluva o výrobe
ZM2016142
Doplnená
610 560,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. December 2014
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2006561
610 512,00 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
31. Marec 2015
Reuters
ZM2007339
Doplnená
693 798,00 € REUTERS SA Rozhlas a televízia Slovenska
28. December 2015
Zmluva o výrobe AVD
ZM2009655
608 880,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. December 2014
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2006690
607 800,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. December 2013
ZMLUVA o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2003676
600 012,00 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Október 2019
Zmluva o spolupráci
ZM2021405
599 970,42 € Promea Communication spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Júl 2018
Zmluva o spolupráci
ZM2017433
597 880,92 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Júl 2013
Rámcová dohoda
ZM2002630
Doplnená
593 800,00 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. December 2012
Kúpna zmluva č. 63/2012-08-16
ZM2000847
592 800,00 € CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
13. Marec 2024
Koprodukčná zmluva
ZM2034714
592 800,00 € B PRODUCTION, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Marec 2024
Koprodukčná zmluva
ZM2034714
592 800,00 € B PRODUCTION, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Apríl 2017
Zmluva
ZM2014023
Doplnená
639 120,00 € Raiman Production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. August 2019
Zmluva
ZM2021108
581 616,23 € MAN RAY s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. December 2015
Zmluva o spolupráci
ZM2009688
581 216,40 € New Hattrick s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. August 2014
Zmluva o dielo
ZM2005736
579 598,80 € DREVONA GROUP s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15. Jún 2016
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2011218
Doplnená
578 390,40 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Júl 2019
Zmluva o dielo
ZM2020608
571 944,66 € DAG SLOVAKIA, a. s Rozhlas a televízia Slovenska
28. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní licencií a služieb
ZM00000838
568 912,00 € DCIT, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska