Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZM00000631
1 123 200,00 € BENESTRA, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Apríl 2019
Koprodukčná zmluva
ZM2019206
Doplnená
1 134 660,00 € MAYA PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. September 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2021152
1 104 412,80 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2034659
1 103 642,40 € AKRAN, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
2. September 2014
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní dátovej elektronickej komunikácie
SM0020001110_5
1 093 478,40 € Slovak Telekom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
28. December 2012
Zmluva č. 421130006 o združenej dodávke elektriny
ZM00000043
Doplnená
1 087 516,00 € ENERGA Slovakia, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
3. November 2017
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2015385
1 086 228,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Apríl 2017
Zmluva o spolupráci
ZM2013832
1 074 153,60 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Marec 2021
UEFA Európska liga a Európska konferenčná liga 2021-2024
ZM2025746
1 050 000,00 € UEFA Rozhlas a televízia Slovenska
13. September 2011
Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela
ZM21000533
Doplnená
1 044 600,00 € OREO TV, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
17. Január 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o spolupráci
ZM00000064_9
1 034 880,00 € Slovenská pošta, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZM2028497
Doplnená
1 156 435,24 € DAG SLOVAKIA, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
1. August 2019
Zmluva o dielo
ZM2020458
1 019 884,62 € STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. Január 2017
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2012935
1 016 520,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. December 2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o spolupráci
ZM00000064_8
1 009 200,00 € Slovenská pošta, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. December 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o výrobe televízneho programu a o poskytnutí licencií na jeho použitie uzatvorenej dňa 13.11.2008
SM0010004648_8
1 006 185,60 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. November 2022
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2030694
1 004 887,49 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2032550
1 003 956,00 € AKRAN, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2034895
1 003 140,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Jún 2017
Mandátna zmluva
ZM00000640
1 000 000,00 € Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska