Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001477
2 004 000,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
30. December 2022
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001493
Doplnená
2 264 400,00 € SOZA Rozhlas a televizia Slovenska
21. December 2021
Zmluva o prenájme satelitnej kapacity
ZM2028163
Doplnená
1 872 001,00 € Canal+ Luxembourg S.a r.l. Rozhlas a televízia Slovenska
22. August 2017
UEFA EURO 2020
ZM00000626-1
Doplnená
1 860 000,00 € UEFA Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2013
Zmluva o dielo
ZM2002193
Doplnená
1 928 609,92 € ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
8. Marec 2021
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001194
Doplnená
1 776 440,16 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
10. Január 2020
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001036
1 772 496,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
18. December 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2033484
1 768 311,60 € jeffo.tv s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
1. August 2019
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000953
1 761 988,24 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
28. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2032477
1 726 612,80 € BARRACUDA MOVIE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2031528
1 685 362,96 € jeffo.tv s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Január 2018
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000708
1 680 000,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
18. Apríl 2017
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000591
1 658 000,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
25. Marec 2022
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2028290
1 616 000,06 € jeffo.tv s. r. o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. December 2017
Zmluva o dielo
ZM00000534
Doplnená
1 370 376,68 € Metrostav Slovakia a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
22. August 2017
European Qualifiers
ZM00000626-2
1 600 000,00 € UEFA Rozhlas a televízia Slovenska
2. December 2020
Rámcová dohoda na bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS
ZM00001129
Doplnená
1 597 020,00 € SLOVNAFT a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2013
Zmluva č. 421140013 o združenej dodávke elektriny
ZM00000147
Doplnená
1 586 946,00 € Energa Slovakia, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. Jún 2016
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000423
1 573 700,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
21. December 2017
Zmluva o dodávke elektriny
ZM00000660
Doplnená
1 579 359,28 € Pow-en a. s. Rozhlas a televízia Slovenska