Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2014
Zmluva č. 421150100 o združenej dodávke elektriny
ZM00000274
1 503 125,54 € ENERGA Slovakia s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. December 2020
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2025108
1 439 682,00 € jeffo.tv s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
8. Január 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2001016
1 419 744,00 € New Hattrick, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
15. December 2015
Zmluva č 42151600049 o združenej dodávke elektriny
ZM00000411
Doplnená
1 414 169,92 € ENERGA Slovakia s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Október 2013
Zmluva o dielo
ZM2003056
1 414 800,00 € ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2016
Zmluva o dodávke elektriny
ZM00000541
1 409 535,60 € BCF, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. December 2018
Zmluva o výrobe AVD
ZM2019031
1 348 704,00 € TworK, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Február 2023
Zmluva o dielo
ZM2028397
1 290 542,26 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
10. Jún 2013
Zmluva o dodávke software
ZM00000086
1 247 430,61 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
24. August 2018
ZMLUVA O DIELO
ZM2014879
Doplnená
1 433 949,06 € DAG SLOVAKIA, a. s Rozhlas a televízia Slovenska
25. Január 2021
Zmluva o spolupráci
ZM2025512
1 224 000,00 € EIBNER PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. September 2011
Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela
ZM21000534
Doplnená
1 140 296,40 € OREO TV, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
16. Marec 2017
Zmluva o koprodukcii pri výrobe AVD a jeho ekonomickom využití
ZM2013246
Doplnená
1 000 000,00 € JMB Film & TV Production Bratislava, sp Rozhlas a televízia Slovenska
21. November 2022
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2030669
1 175 898,00 € BARRACUDA MOVIE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Jún 2017
Zmluva o dielo
ZM2013979
1 174 266,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Koprodukčná zmluva
ZM2033652
1 152 000,00 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Marec 2024
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu
ZM00001690
1 152 000,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Rozhlas a televizia Slovenska
20. Január 2022
Zmulva o dielo
ZM2026248
Doplnená
1 162 752,95 € I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica Rozhlas a televizia Slovenska
19. November 2021
Zmluva
ZM2027927
1 134 129,00 € MAN RAY s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Máj 2020
Rozšírená hromadná licenčná zmluva
ZM00000500_1
1 129 735,98 € LITA, autorská spoločnosť Rozhlas a televízia Slovenska