Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2013
Dodatek č.1 ke Smlouvě o mediálních právech IIHF Mistrovství světa
SM0010006696_1
3 545 000,00 € Pragosport Rozhlas a televízia Slovenska
12. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZM2031749
Doplnená
3 506 664,00 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
15. Február 2019
Hromadná licenčná zmluva
ZM00000879
Doplnená
3 178 660,00 € SLOVGRAM Rozhlas a televízia Slovenska
10. Apríl 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZM00000614
Doplnená
6 176 263,38 € Slovak Telekom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
29. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM00001495
3 060 000,00 € SLOVGRAM Rozhlas a televízia Slovenska
4. Marec 2014
Zmluva o dielo, servis a údržbu grafického systému pre štúdiá, prenosy a vysielanie
ZM2004188
Doplnená
3 037 173,60 € TRACO SYSTEMS a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Jún 2014
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000246
Doplnená
3 000 000,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
28. Jún 2022
Rámcová dohoda
ZM00001290
Doplnená
2 933 541,00 € Blitz Blank Facility Services s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
28. Február 2020
Dodatok č.4 k zmluve č. ZM1000007
ZM1000007_4
2 709 600,00 € OSOP, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. December 2023
Licenčná zmluva na vysielacie práva
ZM2032740
2 692 800,00 € ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. November 2019
Smlouva o poskytnutí práv
ZM2021752
Doplnená
3 464 750,00 € Pragosport, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Jún 2022
Koprodukčná zmluva
ZM2028762
Doplnená
2 626 502,69 € ARINA, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Jún 2011
Zmluva o zabezpečení dát
ZM21000297
Doplnená
5 652 864,96 € PMT, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
18. Júl 2023
Rámcová zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2032555
Doplnená
2 388 596,18 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. December 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2033926
2 354 612,06 € BARRACUDA MOVIE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2014
Zmluva o dodaní IT technológií
ZM2004684
Doplnená
1 923 625,50 € TRACO SYSTEMS a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2023
Zmluva o dielo
ZM2028495
Doplnená
2 208 610,80 € MediaTech Central Europe, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
21. September 2016
2018 Winter and 2020 Summer Olympic Games
ZM00000512
Doplnená
1 790 000,00 € DNI Licensing Limited Rozhlas a televízia Slovenska
25. August 2020
2022 Winter and 2024 Summer Olympic Games
ZM00001095
Doplnená
2 125 000,00 € DNI LICENSING LTD. Rozhlas a televízia Slovenska