Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2017
Zmluva o spolupráci
ZM2014480
851 997,04 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Marec 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2002042
840 516,48 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
4. November 2016
Zmluva o spolupráci
ZM2012129
840 000,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM00001584
828 240,00 € SWAN, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
22. December 2016
Zmluva o koprodukcii
ZM2012938
Doplnená
926 000,00 € MAYA PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Október 2013
Zmluva o dielo
ZM2003096
825 328,64 € ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. September 2019
Zmluva o dielo
ZM2020618
821 940,00 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZM2027773
Doplnená
828 009,90 € EURO-BAU s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
19. December 2014
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2006542
786 351,60 € New Hattrick s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. November 2019
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2021835
Doplnená
1 238 382,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Jún 2014
Rámcová zmluva o spolupráci
ZM2005164
Doplnená
764 208,00 € Teledata, s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17. December 2018
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD a jeho ekonomickom využití
ZM2018622
Doplnená
756 600,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. Január 2022
Services Agreement
ZM00001316
750 000,00 € Discovery Corporate Services Limited Rozhlas a televízia Slovenska
17. Október 2023
Services Agreement
ZM00001601
750 000,00 € Discovery Corporate Services Limited Rozhlas a televízia Slovenska
14. September 2022
Zmluva o dielo
ZM2029365
Doplnená
734 814,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
17. September 2020
Zmluva o dielo
ZM2023955
729 000,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2023
Zmluva o dielo
ZM2028494
Doplnená
694 250,40 € MediaTech Central Europe, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
7. December 2022
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2030814
Doplnená
711 573,60 € Promea Communication spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Jún 2014
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000248
Doplnená
936 259,20 € LITA, autorská spoločnosť Rozhlas a televízia Slovenska
22. December 2016
Zmluva o dielo
ZM2011854
700 800,00 € ELEKTRONIKA, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska