Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
258/2023
350,00 € Občianske združenie DIVADLO NEPOZNÁ NUDU Národné osvetové centrum
11. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
260/2023
1 120,00 € BáPoDi Národné osvetové centrum
11. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023242/2023
65,00 € MgA. Ján Fakla Národné osvetové centrum
11. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
259/2023
770,00 € Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra Národné osvetové centrum
11. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023239/2023
560,00 € Mgr. art. Zuzana Hudeková Národné osvetové centrum
11. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023240/2023
1 300,00 € Viliam Kováč Národné osvetové centrum
10. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
256/2023
600,00 € ÚTŽ Národné osvetové centrum
10. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
255/2023
440,00 € Divadelné združenie Partizánske Národné osvetové centrum
10. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023236/2023
500,00 € Michal Lašut Národné osvetové centrum
10. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023235/2023
1 600,00 € Mgr. art. Katarína Cermanová Národné osvetové centrum
10. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023238/2023
1 300,00 € Mgr. art. Jozef Krasula Národné osvetové centrum
10. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
254/2023
720,00 € Divadelná skupina Trnava Národné osvetové centrum
10. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
257/2023
0,00 € Základná umelecká škola Mudroňova Martin Národné osvetové centrum
9. August 2023
Zmluva o spolupráci
252/2023
0,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Národné osvetové centrum
9. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
253/2023
750,00 € ART ANIMA Veľký Krtíš Národné osvetové centrum
9. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023233/2023
500,00 € Mgr. Karol Horváth Národné osvetové centrum
9. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023234/2023
120,00 € Mgr. art. Zuzana Pustaiová, ArtD. Národné osvetové centrum
9. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023232/2023
900,00 € Mgr. Karol Horváth Národné osvetové centrum
8. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023229/2023
400,00 € Mgr. Jaroslava Čajková Národné osvetové centrum
8. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023231/2023
900,00 € Mgr. art. Dušan Vicen Národné osvetové centrum