Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024124/2024
60,00 € Mgr. Martina Bamburáková Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024122/2024
0,00 € Ing. Peter Macinský Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024121/2024
60,00 € PhDr. Desanka Kanderová, PhD. ; Mgr. Zuzana Nováková Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024125/2024
86,00 € Mgr. Marcela Černáková Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024126/2024
50,00 € doc. PhDr. Ivan Rác, PhD. Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
145/2024
6 000,00 € SPOLU ZA JEDNO LANO Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024117/2024
100,00 € Eva Brunovská Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Príkazná zmluva
144/2024
322,00 € Mgr. Mária Hlaváčová Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024119/2024
180,00 € Mgr. Tatiana Urbanová Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
142/2024
850,00 € Podpolianske osvetové stredisko Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024116/2024
100,00 € Mgr. Marianna Svoreňová Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024114/2024
342,00 € PhDr. Andrea Jágerová Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024118/2024
116,00 € Mgr. Martina Hrabovská, PhD. Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024115/2024
220,00 € Mgr. Marianna Svoreňová Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
143/2024
4 994,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Národné osvetové centrum
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a licenčná zmluva
139/2024
0,00 € Slovenské literárne centrum Národné osvetové centrum
15. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024113/2024
40,00 € doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. Národné osvetové centrum
14. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024111/2024
700,00 € doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. Národné osvetové centrum
14. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024110/2024
96,00 € Hana Kristeľová Národné osvetové centrum
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
137/2024
2 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Národné osvetové centrum