Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZABEZPEČENIA TECHNIKY, DOČASNÝCH STAVIEB, MOBILIÁRU A REPORTÁŽNYCH SLUŽIEB PRE FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2023
209/2023
88 303,20 € Eventart s.r.o. Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
207/2023
1 500,00 € Obec Východná Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
201/2023
0,00 € Detský folklórny súbor Hanička Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
204/2023
720,00 € Obec Dobrá Niva Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
202/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Národné osvetové centrum
20. Jún 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZAZNAMENANÍ PODUJATIA
197/2023
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Národné osvetové centrum
20. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
196/2023
450,00 € HALIGANDA Národné osvetové centrum
19. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023185/2023
0,00 € MA. Zuzana Palanová Národné osvetové centrum
19. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023186/2023
300,00 € Vladimír Majerčík Národné osvetové centrum
19. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023184/2023
0,00 € Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová Národné osvetové centrum
19. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.05.2023
2023189/2023
0,00 € Jana Majerská Národné osvetové centrum
19. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.05.2023
2023190/2023
0,00 € Ján Palko Národné osvetové centrum
19. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023188/2023
0,00 € Vladimír Majerčík Národné osvetové centrum
19. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023187/2023
0,00 € Vladimír Majerčík Národné osvetové centrum
19. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023192/2023
150,00 € MMag. Konstantin Ilievsky Národné osvetové centrum
19. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023183/2023
0,00 € Ing. Michaela Košová Národné osvetové centrum
16. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy uzatvorenej dňa 17.05.2023
2023179/2023
0,00 € Stanislav Polek Národné osvetové centrum
16. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023178/2023
0,00 € Marián Szekely Národné osvetové centrum
15. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023174/2023
4 188,00 € Mgr. art. Ľubomír Krška Národné osvetové centrum
15. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023170/2023
0,00 € Ing. Lenka Gogová Národné osvetové centrum