Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024111/2024
700,00 € doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. Národné osvetové centrum
14. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024110/2024
96,00 € Hana Kristeľová Národné osvetové centrum
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
137/2024
2 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Národné osvetové centrum
9. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024108/2024
200,00 € Ján Kamenistý Národné osvetové centrum
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
135/2024
0,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Národné osvetové centrum
9. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024107/2024
200,00 € Henrieta Holúbeková Národné osvetové centrum
7. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024106/2024
250,00 € PhDr. Irena Vitalošová, PhD. Národné osvetové centrum
6. Máj 2024
Zmluva o spolupráci (mediálne partnerstvo)
129/2024
300,00 € Petit Press, a.s. Národné osvetové centrum
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024103/2024
40,00 € doc. PhDr. David Kroča, Ph.D. Národné osvetové centrum
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024104/2024
350,00 € Mgr. Zuzana Lapitková Národné osvetové centrum
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024105/2024
65,00 € doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. Národné osvetové centrum
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024102/2024
140,00 € Mgr. Karol Horváth Národné osvetové centrum
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024101/2024
80,00 € Mgr. Matej Thomka Národné osvetové centrum
23. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
125/2024
12 093,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Národné osvetové centrum
23. Apríl 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TLAČIARENSKÝCH SLUŽIEB
124/2024
17 767,70 € Bittner print s.r.o. Národné osvetové centrum
23. Apríl 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU - produkt KOMBI č. 1113051
123/2024
0,00 € Energie2, a.s. Národné osvetové centrum
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
121/2024
8 900,00 € Fitos Dezső Társulat Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Národné osvetové centrum
18. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
HS:2100/006/219/08S
485,00 € Centrum voľného času, Školská 7, Brezno Národné osvetové centrum
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
118/2024
509,00 € Mesto Dolný Kubín Národné osvetové centrum
16. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
116/2024
21 837,00 € Záhorské osvetové stredisko v Senici Národné osvetové centrum