Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024145/2024
40,00 € prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024142/2024
50,00 € MUDr. Karel Nešpor, CSc. Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024144/2024
40,00 € doc. PhDr. Dominika Temiaková, PhD. ; PhDr. Erik Šatara, PhD. Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
151/2024
Doplnená
750,00 € BOBÁŇOVCI - združenie interpretov terchovskej muziky, spevu a tanca Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024135/2024
100,00 € Mgr. art. Martina Nadzamová Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
150/2024
600,00 € Košické kultúrne štúdio Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
153/2024
0,00 € Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
149/2024
117,00 € FSk SVRČINKA Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024143/2024
0,00 € Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD. ; Mgr. Shoshana Chovan Národné osvetové centrum
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024127/2024
55,00 € PhDr. Nora Gavendová Národné osvetové centrum
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024128/2024
45,00 € Mgr. Ondrej Križan Národné osvetové centrum
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024131/2024
130,00 € Mgr. art. Martina Koval Majerníková Národné osvetové centrum
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024132/2024
236,00 € doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. Národné osvetové centrum
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
146/2024
270,00 € Mgr. Gabriela Kováčiková Národné osvetové centrum
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024129/2024
45,00 € Mgr. Marek Mračka Národné osvetové centrum
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024130/2024
80,00 € Mgr. Eliška Sadíleková Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024123/2024
55,00 € pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024120/2024
55,00 € Mgr. Veronika Mihaliková Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024124/2024
60,00 € Mgr. Martina Bamburáková Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024122/2024
0,00 € Ing. Peter Macinský Národné osvetové centrum